Bekijk hier de website van beeldend kunstenares
Carla Dobbelman.
bekijk de website
landschap

LANDSCHAP - GEEN TITEL - 50 X 55 CMCARLA DOBBELMAN FONDS

Het Carla Dobbelman Fonds ondersteunt projecten, die zijn gericht op de vorming van jonge talentvolle kunstenaars en musici in Nederland of in het buitenland.
Het Fonds is vanaf 1 januari 2007 operationeel.

CARLA DOBBELMAN WEBSITE

De website www.carladobbelman.nl is ontwikkeld als eerbetoon aan het werk en leven van de beeldend kunstenares Carla Dobbelmann en ter informatie over het Fonds dat in haar naam is opgericht met behulp van particuliere schenkers.

Haar collectie heeft op deze manier een blijvende plek en door het Fonds is continuïteit in de vorm van nieuwe kunstgerelateerde initiatieven en projecten gewaarborgd.

Het werk is ingedeeld naar techniek en onderverdeeld in voor zover mogelijk chronologische series.

Er is een gelegenheid om gedachten over haar werk en leven en het Fonds te delen in de quotes sectie. Een aantal relevante quotes gepubliceerd in Carla Dobbelman "Beeld en Reflectie" 2001 zijn toegevoegd. www.carladobbelman.nl/quotes/quotes.html

CULTUURFONDSEN OP NAAM

CultuurFondsen op Naam zijn schenkingen van particulieren, bedrijfsleven of instellingen, die hun vermogen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben toevertrouwd.

Om de Fondsen op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds te onderscheiden van de Fondsen op Naam bij andere instellingen, hanteert het Prins Bernhard Cultuurfonds sinds 1 januari 2006 de term CultuurFonds op Naam.

Meer info:
www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

HOE STEUNT U HET CARLA DOBBELMAN FONDS

Mensen die geïnteresseerd zijn het Fonds te steunen via een directe donatie of via de aanschaf van een van de werken uit de collectie www.carladobbelman.nl kunnen contact met mij opnemen.

De prijs van de werken is in overleg en alle opbrengsten van haar kunst komen rechtstreeks ten goede aan het Fonds.

Aanvragen voor een donatie uit het Fonds worden beoordeeld volgens de richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze richtlijnen zijn te vinden op vinden op www.cultuurfonds.nl

TOEKENNING CARLA DOBBELMAN FONDS 2007 - 20142014
Stichting Art Zuid, Amsterdam; voor het educatief projectARTZUID JUNIOR.
Een educatief project waarbij leerlingen van 33 scholen in Amsterdam een miniatuurbeeld ontwierpen voor het Vondelpark onder begeleiding van een kunstenaar. Het project richtte zich op bewustwording en betrokkenheid van jongeren en andere bezoekers bij het Vondelpark als cultureel erfgoed.
www.artzuid.nl

2013
Urok Shirhan, Nieuwegein; voor een MA Global Arts aan Goldsmiths University London, Verenigd Koninkrijk.
www.urokshirhan.com

2012
Milou van der Maaden, Amsterdam; voor een MA Fine Art Media aan de Slade School of Fine Art te Londen, Verenigd Koninkrijk.
www.milouvandermaaden.com

2011
Aan Stichting ‘En nog meer van die dingen’, Amsterdam; voor een tentoonstelling en het educatieproject ‘En meer van die dingen’, Tekenfestival.

Op het Westergasterrein te Amsterdam werd een internationale, multi-disciplinaire tentoonstelling over beeld+tekst+humor georganiseerd. De tekenshow was gebaseerd op de tentoonstelling van Dave Eggers: ‘Lots of things like this’ te New York (2008). Nederlandse kunstenaars leverden bestaand werk aan en/of maakten speciaal voor de tentoonstelling iets bijzonders.

De New Yorkse tentoonstelling met werk van o.a. Goya, Magritte, Duchamp, Warhol, Steinberg, Leonard Cohen, Dave Eggers, Dan Perjovschi, Nedko Solakov werd naar Amsterdam gehaald. Het ging om ca. 100 tekeningen van ca. 35 kunstenaars. De tentoonstelling laat werk zien dat schijnbaar eenvoudig gemaakt is, alsof we het allemaal zouden kunnen, maar ondertussen worden ons op intelligente, scherpe wijze en vol humor, heel herkenbare emoties uit het leven van alledag voorgeschoteld.

Tijdens het festival werden er teken-battle-workshops en optredens van kunstenaars en dichters georganiseerd en werd er winnend werk van studenten van kunstacademies en middelbare scholieren getoond.

Daarnaast was er een uitgebreid educatief programma. Het doel was om jongeren het belang te laten zien van humor en relativering als omgangsvorm met de werkelijkheid. Het educatieproject is inmiddels gestart op een aantal middelbare scholen in Amsterdam

2010
Stichting Imagine Identity and Culture, Amsterdam; voor de manifestatie Chicks, Kicks & Glory.

In Nederlandse grootstedelijke buurten waar veel migranten wonen, is een groei van het aantal vechtsportscholen zichtbaar en bieden buurthuizen vaker vechtsporten aan. Het snel groeiende aantal meiden van Marokkaanse achtergrond dat deze sporten beoefent, druist in tegen de gangbare beeldvorming.

Chicks, Kicks and Glory richt zich op de subculturele codes, op sociale in-en uitsluitngsmechanismen, op imago, empowerment en integratie. De manifestatie bestaat uit beeldverhalen van kickboksende meiden. Vanwege de aarzelingen van moslimmeiden om te worden gefilmd of gefotografeerd, is strip de atistieke vorm waarin hun verhalen worden geëxposeerd.

In de zomer vond een meerdaagse jongerenworkshop striptekenen en animatieproductie plaats. De strips die het resultaat waren van de workshop werden in een reizende tentoonstelling vertaald. De podiumpresentatie was het resultaat van de zomerse workshops.

De presentatie werd i.s.m. Kosmopolis (Rotterdam, Utrecht, Den Haag) gerealiseerd. Uitzonderlijk is de combinatie cultuur/sport, gebaseerd op onderzoek door de UvA op kickboksscholen o.a. in Amsterdam en Den Bosch. De manifestatie Chicks, Kicks & Glory vond plaats van 1 juli t/m 31 december 2010 in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
www.imagineic.nl

2009
Stichting Caro, Amsterdam, voor het educatieproject Herrekijken.

De Herrekijker is een lespakket dat gaat over kunst in de openbare ruimte, ontdekkingen doen in de natuur en ‘leren kijken’, geschikt voor kinderen van 7-12 jaar. Het is een rijke inspiratiebronen gericht op het zelfstandig kunnen uitvoeren van een lesprogramma.

Het bestaat uit een boek, een dvd en een website. Op de site worden de lessuggesties en opdrachten gepubliceerd waarmee concreet gewerkt kan worden.

Het boek en de dvd bevatten een rijke verzameling (bewegend) beeld en teksten van verschillende auteurs rond het thema van ‘Herrekijken’; opnieuw naar dingen kijken, je eigen associaties en binnewereld vormgeven in de openbare ruimte, leren kijken met al je zintuigen.

Van landschapskunst tot street-art, van fotografie tot poëzie. Korte portretten van uiteenlopende kunstenaars in filmpjes op de dvd en veel voorbeelden van kunstwerken.

Beschouwingen vanuit filosofische, journalistieke en literaire/kunstbeschouwelijke of andere wetenschappelijke hoek. Het lespakket wordt o.a. gepresenteerd op Amsterdamse scholen, via kunsteducatieve steunfuncties, afgezet via websites van natuureducatieve instellingen, winkels en natuurinfo centra, bibliotheken.
Meer informatie: www.herrekijker.nl

2008
Stichting Straat van Sculpturen, Amsterdam, voor de tentoonstelling Open Source Amsterdam

De Stichting Straat van Sculpturen heeft zich tot doel gesteld om door middel van tweejaarlijkse manifestaties in de openbare ruimte een kunstroute van internationale allure te realiseren in de Amsterdamse Bijlmermeer.

De route had zijn uiteindelijke vorm na een aantal manifestaties. Bij elke manifestatie richtte een andere curator een expositie in die voor een deel uit tijdelijke- en voor een deel uit permanente kunstwerken bestond. De permanente kunstwerken vormden uiteindelijke de Straat van Sculpturen.

Een van de manifestaties in 2009 was: Open Source Amsterdam. Open Source wilde laten zien dat het verleden een vitaliserende en inspirerende kracht is. De meeste bewoners van dit stadsdeel hebben een geschiedenis buiten Nederland. Hun nieuwe identiteit als immigrant wordt op tal van manieren gevoed door hun ‘vorige leven’.

Men zoekt bij de realisatie van het project uitdrukkelijk de verbinding met de bewoners van de wijk. Een educatieprogramma voor jongeren uit de wijk was onderdeel van het project.
www.kunstbeeld.nl

2007
De Stichting Hope Box, Amsterdam, voor de tentoonstelling "Hope Box Xmas Ice Cream Event".

Meer info:
Het "Hope Box Xmas Ice Cream Event" in Amsterdam koppelde een kwalitatief hoogwaardige tentoonstelling, met werk van kunstenaars uit de hele wereld aan sprankelende, toegankelijke workshops voor jongeren die zich graag willen ontwikkelen in kunst en muziek. Dit leverde een dynamische en spectaculaire tentoonstelling op die een breed publiek aansprak.

De tentoonstelling liet allereerst kunstwerken zien in de vorm van kunstvliegers ("hemelkunst") die gerealiseerd waren tijdens Hope Box projecten over de gehele wereld. Daarnaast werden ook nieuwe kunstwerken in de workshops tijdens de tentoonstelling gemaakt door (jonge) Nederlandse en internationale kunstenaars.

Verder werd tijdens de tentoonstelling gewerkt aan de realisatie van twee grote muurschilderingen, Art Piece for Peaces, op muren met symbolische betekenis in Amsterdam.

Tot slot werd er een speciale editie van de Music Piece for Peace ten gehore gebracht in de vorm van een miniconcert en lancering van de Hope Box Xmas single. De tentoonstelling vond plaats van 13 tot 23 december 2007 in de Oude Kerk te Amsterdam.


Contact

Andrea van der Grinten